Priser utleie:

Heile huset (unntatt kjeller) til bryllup m.m   

Kr 4000 + 500 pr ekstra dag

Møtesal:                                                

Kr 1000

Kjøkken med middag (kjøpt middag)                             

Kr 1000

Kjøkken med middag lager på huset                              

Kr 2000

Kjøkken med kaffimat                              

Kr 500

Spisesal                                                  

Kr 1000

Over 50 personer tillegg                          

Kr 1000

Over 100 personer tillegg                        

Kr 2000

Begravelse                                            

Kr 1000                                           

Kaffibaren m/loft                                             

Kr 1000                                           

Rom i kjelleren                                        

Kr 500

Kjøkken-/serveringshjelp                          

Kr 200 pr time 

Utleie og vask av duker                            

Kr 50 pr stk

Utvask pr sal/rom inkl hall

Kr 750

Lydteknikker

Kr 200 pr time

*Ved Utleie av hele huset inkluderes dagen I forveien og påfølgende dag I prisen.

Priser er basert på at leietaker rydder og støvsuger.

 

Ta kontakt om du har spørsmål eller har lyst til å komme å se på lokalene.

Kontaktperson Bjøru Vasland: 932 53 278