Da har vi den glede av å invitere deres gruppe/team til å delta på en inspirasjonskveld for arbeidet videre i Grindheim Normisjon,9. mai kl 18-21.

Vi ønsker derfor å samle alle gruppene til en felles kveld hvor vi sammen kan inspirere hverandre og bygge veien videre SAMMEN.

...