Medlemsskap Grindheim Normisjon 

 

Medlemsskap for 2022

Medlemskap i Grindheim Normisjon er et tilbud til deg som er over 15 år og som tror på Jesus.

Medlemmene ønsker å leve etter Guds ord, ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen.

 

Som medlem håper og tror vi at du vil

  • Utvikle ditt hjerteforhold til Jesus
  • Være i fellesskap med andre kristne og vise kjærlighet ved å tjene andre
  • Være med å bringe budskapet om Jesus videre
  • Vokse som enkeltperson og i fellesskapet

 

Dette innebærer medlemskap i Grindheim Normisjon

  • Må være medlem lokalt i Grindheim Normisjon, for å ha stemmerett.
  • Stemmerett med medlemskap i Kamsam/GPS hvis du er fylt 15 år
  • Normisjon sitt verdidokument må du stå inne for.

      Dokumentet finner du på:    www.byremobedehus.no/normisjon/verdidokument

  • Kontingent kr 250,- pr voksen for 2016. Kontonr: 3108.20.08589 . mrk betaling med navn på medlemmer. 
  • Kontigent kan også betales inn på vippsnr 73642. Husk å merke innbetalingen også med navn på medlemmer. 
  • Kontingent må være betalt inn før årsmøte, for å ha stemmerett

Har dere spørsmål kan dere sende oss mail til: normisjon@byremobedehus.no

 

Velkommen som medlem i Grindheim Normisjon

                                     

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere Filipperne 4.4